Tietoturva & tietosuoja | Granite.fi

Otamme turvallisuuden vakavasti

Tietoturvallisuus ja tietosuoja huomioidaan yrityksen johtamisessa, tuotekehityksessä sekä henkilöstön toiminnassa. Lisäksi Granite -palvelua auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Konesalipalvelun tarjoajina käytämme vain luotettavimpia toimijoita, jotka ovat ISO 27001 tietoturvasertifioituja.


Tietoturvapolitiikka

Yksi liiketoimintamme perusedellytyksistä on sujuva ja toimiva tiedonhallinta. Tietojen tulee olla niitä tarvitsevien käytettävissä, tietojen oikeellisuuteen on voitava luottaa ja tiettyihin tietoihin, kuten yrityssalaisuuksiin pääsyä on voitava rajoittaa.

Palvelutuotannon tietosuoja- ja tietoturvakuvaus

Tietosuoja ja tietoturva ovat tuotekehityksemme lähtökohtia. Noudatamme tietoturvallisen ohjelmoinnin periaatteita kaikissa tuotekehityksen vaiheissa ja huolehdimme tietosuojan toteutumisesta.

Seloste käsittelytoimista

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti.

Tietosuojakäytäntö

Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelyssä. Tietosuojakäytäntömme tarkoituksena on informoida verkkosivujemme ja palvelujemme käyttäjiä kuinka heidän henkilötietojaan käsitellään ja suojataan.

Jatkuvuussuunnitelma

Jatkuvuussuunnitelma kuvaa liiketoimintamme ja palveluympäristömme jatkuvuuden ylläpidon häiriötilanteissa.